Zákonné pojištění vozidel

Top informace

Sjednání přes internet
Povinné ručení online
Využijte internet! Přímé - direct - sjednání je jednoduché a nemusíte se ho bát.
Rychlé sjednání
Čas jsou peníze
Sjednání pojistné smlouvy zvládnete během chvilky.
Povinné ručení 2010
povinné ručení 2010
Aktuální cenu zjistíte v naší kalkulačce, stačí zadat základní parametry vozu a osoby pojistníka.
Výpočet povinného ručení

Zákonné pojištění motorových vozidel

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel - zákonné pojištění vozidel musí mít každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka anebo technický průkaz nebo je používáno na veřejných komunikacích. Je upraveno zákonem č. 168/1999 Sb.

Uzavřít zákonné pojištění vozidel je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li to zákon jinak. Tím není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu osobou, která je osobou odlišnou od vlastníka tuzemského vozidla nebo řidiče cizozemského vozidla.

Celý článek...
 

Změny v hlášení dopravní nehody od ledna 2009

Od 1. ledna 2009, kdy nabude účinnosti novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb., se v otázkách ohlašovací povinnosti dopravních nehod některé věci změní.

  1. Je zvýšen limit pro oznamovací povinnost - od ledna 2009 bude činit rovných 100 000 Kč. Policie se bude volat jenom tehdy (a nejedná-li se o jiné případy, kdy je nutné policii volat), přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) částku 100 000 Kč.
  2. Policie se nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které je sice v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
  3. Zákon bude od ledna 2009 účastníkům nehody ukládat jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě.
Celý článek...
 

Povinné ručení - přestupky a správní delikty

Pokud povinné ručení zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož vozidla, je vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat státní poznávací značky a osvědčení o technickém průkazu (tzv. malý technický průkaz) tohoto vozidla na příslušném registru vozidel. Nelze-li tuto povinnost splnit, je vlastník vozidla povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému dopravnímu inspektorátu (registru vozidel).

Celý článek...
 

Neplaťte zbytečně moc!

Nejlevnější pojištění vozidla
Nejlevnější povinné ručení si vyberete v jednuduché kalkulačce povinného ručení.
Porovnání cen havarijního pojištění

Záznam o nehodě

Direct pojišťovna
Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. Evropský záznam o dopravní nehodě, který vozte v autě s sebou. Nikdy nevíte, kdy se vám může hodit.
Jste na stránce: Úvod

Časté otázky

Časté otázky

Bude mi uznán bonus z předchozího pojištění?

Samozřejmě, pří výpočtu ceny pojištění bude váš bonus z předchozího pojištění zohledněn.

Od kdy bude vozidlo pojištěno?

Datum počátku si při sjednání zvolíte. Nezapomeňte zaplatit první splátku pojistného do termínu. Pro havarijní pojištění je navíc podmínkou provedení prohlídky vozidla.

Co potřebuji pro sjednání pojištění?

Sjednání online
Ke sjednání pojištění jsou potřeba tyto informace:
  • Identifikační údaje pojistníka, případně i vlastníka a držitele vozidla.
  • Informace o vozidle z velkého technického průkazu.
  • Informace o stávajícím pojištění pro účely započtení bonusu. Pro převod bonusu je potřeba znát délku pojištění a počet vámi zaviněných škod v rámci tohoto pojištění. Informaci o počtu bezeškodních měsíců naleznete na "Potvrzení o době trvání pojištění a škodném průběhu", který vám vydá vaše předchozí pojišťovna.