Zákonné pojištění vozidel

Top informace

Sjednání přes internet
Povinné ručení online
Využijte internet! Přímé - direct - sjednání je jednoduché a nemusíte se ho bát.
Rychlé sjednání
Čas jsou peníze
Sjednání pojistné smlouvy zvládnete během chvilky.
Povinné ručení 2010
povinné ručení 2010
Aktuální cenu zjistíte v naší kalkulačce, stačí zadat základní parametry vozu a osoby pojistníka.
Výpočet povinného ručení

Změny v hlášení dopravní nehody od ledna 2009

Od 1. ledna 2009, kdy nabude účinnosti novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb., se v otázkách ohlašovací povinnosti dopravních nehod některé věci změní.

 1. Je zvýšen limit pro oznamovací povinnost - od ledna 2009 bude činit rovných 100 000 Kč. Policie se bude volat jenom tehdy (a nejedná-li se o jiné případy, kdy je nutné policii volat), přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) částku 100 000 Kč.
 2. Policie se nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které je sice v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
 3. Zákon bude od ledna 2009 účastníkům nehody ukládat jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě.

Druhým opatřením se měn9 koncepce ochrany vozidel třetích osob, pokud řidič takového vozidla měl přímou účast na nehodě. Zatímco dříve jsme museli volat policii ke každé nehodě, kterou jsme měli třeba se služebním autem nebo s autem na leasing, od ledna 2009 se to radikálně mění a policie se i v těchto případech bude volat jenom tehdy, přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) částku 100 000 Kč.

Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. Evropský záznam o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou. Nikdy nevíte, kdy se vám může hodit. Při nehodě hrají svou roli taky nervy a stres, takže by se mohlo snadno na uvedení některého důležitého údaje zapomenout.

Pokud by některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Vás to nic stát nebude, protože úvahy o zpoplatnění tzv. planého výjezdu policie k nehodě byly nakonec zavrženy.

Druhý účastník dopravní nehody se však odepřením sepsat záznam o nehodě dopustí přestupku.

Jak to tedy od 1.1.2009 bude - kdy musíme volat policii

 1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
 2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.
 3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
 4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
 5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
 6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.
 7. Pokud se nedohodnete s účastníkem nehody na zavinění.
  1. V případě všech ostatních dopravních nehod bychom si měli vystačit sami, tedy bez součinnosti policie, pouze je nutné sepsat záznam o dopravní nehodě.

   Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody budou povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody). Nejvhodnější je tedy použít Evropský záznam o dopravní nehodě – nemůžete zapomenout na žádné důležité údaje.

Aktualizováno ( Úterý, 17 Duben 2012 08:55 )  
Jste na stránce: Úvod Články Změny v hlášení dopravní nehody od ledna 2009