Zákonné pojištění vozidel

Top informace

Sjednání přes internet
Povinné ručení online
Využijte internet! Přímé - direct - sjednání je jednoduché a nemusíte se ho bát.
Rychlé sjednání
Čas jsou peníze
Sjednání pojistné smlouvy zvládnete během chvilky.
Povinné ručení 2010
povinné ručení 2010
Aktuální cenu zjistíte v naší kalkulačce, stačí zadat základní parametry vozu a osoby pojistníka.
Výpočet povinného ručení

Zprávy

Změny v hlášení dopravní nehody od ledna 2009

Od 1. ledna 2009, kdy nabude účinnosti novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb., se v otázkách ohlašovací povinnosti dopravních nehod některé věci změní.

  1. Je zvýšen limit pro oznamovací povinnost - od ledna 2009 bude činit rovných 100 000 Kč. Policie se bude volat jenom tehdy (a nejedná-li se o jiné případy, kdy je nutné policii volat), přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) částku 100 000 Kč.
  2. Policie se nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které je sice v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
  3. Zákon bude od ledna 2009 účastníkům nehody ukládat jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě.
Aktualizováno ( Úterý, 17 Duben 2012 08:55 ) Celý článek...
 

Povinné ručení - přestupky a správní delikty

Pokud povinné ručení zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož vozidla, je vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat státní poznávací značky a osvědčení o technickém průkazu (tzv. malý technický průkaz) tohoto vozidla na příslušném registru vozidel. Nelze-li tuto povinnost splnit, je vlastník vozidla povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému dopravnímu inspektorátu (registru vozidel).

Aktualizováno ( Čtvrtek, 09 Duben 2009 10:08 ) Celý článek...
 

Zákonné pojištění motorových vozidel

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel - zákonné pojištění vozidel musí mít každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka anebo technický průkaz nebo je používáno na veřejných komunikacích. Je upraveno zákonem č. 168/1999 Sb.

Uzavřít zákonné pojištění vozidel je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li to zákon jinak. Tím není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu osobou, která je osobou odlišnou od vlastníka tuzemského vozidla nebo řidiče cizozemského vozidla.

Aktualizováno ( Pátek, 10 Duben 2009 11:18 ) Celý článek...
 
Jste na stránce: Úvod Články